mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Ráječko

2. Důvod a způsob založení

Obec Ráječko (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

ZŠ a MŠ Ráječko - příspěvková organizace
 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Ráječko
  Nám. 1. máje 250
  679 02 Ráječko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Ráječko
  Nám. 1. máje 250
  679 02 Ráječko

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 516 432 629
  mobilní telefon: +420 724 018 486

 • 4.5 Čísla faxu - zrušen

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.rajecko.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ourajecko@rajecko.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

   

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@rajecko.cz
  sehnalova@rajecko.cz
  ucetni@rajecko.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  fh7bg7p

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5525631/0100

6. IČ

00280844

7. DIČ

CZ00280844

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

2020

PI 1-2020,7.5.2020, anonym. web.pdf ( zveřejněno 12.5.2020, 4.1.2021)

PI 1-2020 - vyř. stížnosti 17.6.2020, anonym. web.pdf ) zveřejněno 20.6.2020, 4.1.2021

PI2-2020 29072020 anonym web.pdf ( 29.7.2020)

PI3-2020 - 29.7.2020anonym.web.pdf ( zveřejněno 13.8.2020, 4.1.2021)

PI4-2020-25.11.2020 anonym web.pdf ( zveřejněno 7.12.2020,4.1.2021)

PI 5-2020 ,24.11.2020, anonym. web.pdf ( zveřejněno 7.12.2020,4.1.2021)

PI 2-2020 - 21.12.2020- anonym web.pdf

PI 4-2020- vyř. stížnosti 24.12.2020 ,anonym. web.pdf

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: