Fulltextové vyhledávání

Kalendář kulturních akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
Pozvánka na lampionový průvod
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
Rozsvícení vánočního stromu 2023
2 3

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
30
Plasty
31 1 2
Domovní odpad
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
Papír
14 15 16
Domovní odpad
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Plasty
28 29 30
Domovní odpad
1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Místní poplatky, odpady

Místní poplatky, odpady

Místní poplatky

Na obecním úřadě jsou vybírány místní poplatky na základě obecně závazných vyhlášek.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD

 •  - poplatek je vybírán od 1.3.2023, poplatek by měl být zaplacen do 31.10.2023.

Výše poplatku pro rok 2023:

 • 500,- Kč/osoba/rok - i cizinci hlášeni v obci k trvalému pobytu cizince
 • 500- Kč / rok za rekreační objekt, dům, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.

Poplatek jo možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě v Ráječku nebo bankovním převodem.

Údaje pro bankovní převod: číslo bankovního účtu Obce Ráječko 5525631/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu.

Poplatník je povinen vyplnit přiznání k místnímu poplatku za odpad. V případě platby v hotovosti vyplní toto přiznání přímo na obecním úřadě. Při platbě převodem je nutné přiznání doručit na obecní úřad - osobně, poštou nebo elektronicky: ourajecko@rajecko.cz.

Formuláře - Přiznání k místnímu poplatku za odpad :

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Poplatek je také vybírán od 1.3. 2023 poplatek by měl být zaplacen do 31.10.2023  Za prvého psa zaplatí majitel 200,- Kč za druhého a dalšího psa 300,- Kč. Způsob platby poplatku je totožný jako u poplatku za odpad uvedený výše.

Odpadové hospodářství

Sběrné středisko odpadů

provozní doba:

 • STŘEDA : 14.00 - 17.00
 • SOBOTA: 08.30 - 12.00

pracovník sběrného dvora: Pan Oldřich Magda, tel: +420 722 501 449

Sběrné středisko odpadů v Ráječku na ulici Sokolské je určeno především pro občany z Ráječka. Je nutné mít zaplacený poplatek za odpad. Občané prokazují předložením občanského průkazu a dokladu o zaplacení poplatku za odpad.Ukládání odpadů je pro ně zdarma.Obec Ráječko má uzavřenou smlouvu o spolupráci se sousední obcí Spešov, jejíž předmětem je umožnění ukládání odpadu i občanům obce Spešov. Podmínky jsou stejné jako pro ráječkovské občany - tzn. musí mít zaplacený poplatek za odpad a prokazují se občnaským průkazem. Obec Spešov na základě této smlouvy hradí sjednané režiní náklady sběrného dvora, likvidaci odpadu hradí na základě fakturace od společnosti SITA, která zabezpečuje provoz sběrného dvora. Obec spešov vydalo nařiízení, že občané Spešova nemohou na sběrný dvůr ukládat stavební suť a vybouraná okna.

Sběrný dvůr je v provozu od 2. listopadu 2009

Odpady, které můžete ve sběrném dvoře odevzdat :

 • Velkoobjemový komunální odpad

Odpad, který se svým objemem nevejde do popelnice - nábytek sedací soupravy, matrace, koberce, , textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilů, podlahové krytiny, textílie, molitany, nečistý polystyrén, sanitární zařízení a keramiku z WC a koupelen, zbytky sádry nebo azbestu, domácí a zahradní keramika, tašky ze střech, stará a zvětralá asfaltová střešní krytina, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby.

Žádáme , aby rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle možností byly rozloženy. Je to proto, že pokud je nábytek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je neskladný.

Dle svých možností odstranit z nábytku kovové součásti i drátěnky.

Skleněné výplně vysklít do určených separačních kontejnerů na sklo.

 • Nebezpečný odpad

Oleje, barvy, nádoby od olejů, maziv, barev, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů a tmelů nebo výplňových hmot, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady.
Veškeré pneumatiky, ale bez disků ty patří do železa.

Do nebezpečných odpadů patří i vybouraná okna a okenní rámy.

Ledničky a mrazáky, televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, tedy vše co je na elektriku jakéhokoliv napětí.

 • Textilní materiál

Veškerý textil

 • Biologicky rozložitelný odpad

Odpad ze zahrady- tráva, větve do průměru 7 cm, listí, čajové sáčky, zbytky a přebytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky z vajec a ořechů, pecky z ovoce apod. Listí z ořechu sem nepatří !

 • Stavební suť,stavební odpad

Cihly a beton z drobných rekonstrukcí v domě , dlažba, obkladačky apod.

 • Papír

Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice ,lepenka, kartón, papírové obaly.

 • Sklo

Lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.

 • Plasty

PET lahve od nápojů mohou být s etiketou i víčkem ( prosím nezapomeňte sešlápnout ), kelímky, sáčky, folie, výrobky a obaly z plastů, obaly od šampónů, kosmetiky, běžných pracích prostředků (vypláchnuté a zmáčknuté), uzavíratelná víčka od instantní kávy , zubní kartáčky i se štětinkami, bublinková folie, polystyrén.

 • Nápojové kartony

Nápojové krabice od džusů, ovocných nápojů, mléka a mléčných výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod. Nápojové kartony je nutné vypláchnout vodou a zmáčknout.

 • Kovy

Veškeré kovy

Kontejnery na sklo, plasty a papír, které jsou rozmístěny na stanovištích v obci, budou zachovány. Prosíme ty, kteří mají větší množství těchto druhotných surovin, aby je odevzdali do sběrného dvora, zabrání se tak přeplněným kontejnerům a nepořádku kolem nich.

Co nepatří do kontejnerů na tříděný odpad,ale patří do směsného odpadu :

 • mokrý mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, kelímky z povoskovaného papíru ( pribiňák, popcorn)
 • obaly od vajíček či ruličky od toaletního papíru – jde o poslední fázi zpracování už recyklovaného papíru
 • keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, varné sklo
 • novodurové trubky, obaly od olejů ( i potravinářských)

K.S.