Fulltextové vyhledávání

Kalendář kulturních akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
Výsledky voleb do EP 2024
8
Výsledky voleb do EP 2024
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Podporované projekty

Podporované projekty- PUBLICITA

publicita veřejné osvětlení u cyklostezky .jpg

 

Publicita JMK bytový dům WEB.PNG

 

 

 

Projekt:

Vybudování sociálního bydlení v obci Ráječko

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_026/0002304

Příjemce dotace: Obec Ráječko

Výzva: 26. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (PR)

 

 

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

 

Účelem projektu je pořízení nových kapacit dlouhodobého nájemního bydlení splňující parametry sociálního bydlení. Projekt poskytne 7 nových bytů pro osoby, které mají z důvodu nízkých příjmů problém se zajištěním bydlení.

 

 2c_Logo_EU_MMR_barevné.jpg

 

 

 

 

Projekt : " Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ráječko" 

 

2.NPO.jpg3.mpo-logo.jpg

1.CS Financováno Evropskou unií_POS_POS.jpg

Tento projekt je financován Evropskou unií, Národním plánem obnovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Celkové náklady : 2 160 989,82  Kč

Dotace: 1 781 700,- Kč.

Cílem projektu je úspora  elektrické  energie ve výši 59,420 MWh/ rok. Projekt zároveň připsěje ke snížení emisí v obci Ráječko, čímž dojde ke zvýšení kvality životního prostředí.

logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko - dotace z JMK  400 000,- Kč   2021-2022

Realizace projektu Vodní nádrže k v k.ú. Ráječko byla provedena za finanční podpory  z Jihomoravského kraje. Celkové uznatelné náklady  činí 3 009 672,40. Kraj poskytl dotaci ve výši 400 000,- Kč.

IMG_20220607_093318.jpg

 logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt: Obnova kříže Františka Josefa I. v Ráječku  - dotace z JMK 49 000,- Kč - rok 2022

Realizace projektu - obnova - celkové  zrestaurování památného  pískovco-litinového kříže, který nechali v roce 1898 vystavět manželé Skotákovi z Ráječku na památku 50. letého panování Františka  Josefa I.  J.V.C.K., byla provedena za  finančního přispění Jihomoravského kraje, z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022  ve výši 49 000,- Kč. Celkové náklady na reasturování činí  105 740,- Kč.

IMG_2011.jpg

 logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt Vybavení víceúčelového areálu-podpora setkávání všech generací - 62 000,- Kč rok 2022 Na vybavení - 2 ks party stanů a 8 ks setů   ( posezení dvě lavice se stolem) poskytl dotaci Jihomoravký kraj ve výši 62 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta z programu Podpory rodinné a seniorské politiky na úrovni obí pro rok 2022.

325137971_963990671246301_8455842249783954894_n.jpgIMG_2839.JPG

 logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt: Naučná stezka STUDÁNKA U TROJMEZÍ  - dotace JMK 100 000,- Kč - rok 2022

Projekt Naučná stezka STUDÁNKA U TROJMEZÍ byl zrealizován za finanční podpory z Jihomoravského kraje z Programu v oblsti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, pro rok 2022 , dotační tiul 2    ve výši 100 000,- Kč. Celkové  náklady na projekt činí 247 650,21 Kč.

uvítací tabule.jpg

 PictureContent.jpg

 IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekt : Přírodně vzdělávací zahrada aneb příběh  Noemovy archy  - EU , Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt přírodně vzdělávací zahrada aneb příběh Noemovy archy byl zrealizován  v roce 2022 za finančího přispění IROP. Celkové způsobilé náklady činí 1 853 582,70.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku především přírodovědných předmětů, terhnických a řemeslných oborů pro žáky prvního stupně ZŠ  Ráječko. Výstupem projektu jsou  především edukační prvky, výsadba zeleně, záhony k pěstování plodin žáky a nový mobiliář. Je vybudováno nové vyhovující zázemí, které poskytuje  žákům ZŠ Ráječko praktickou výuku. Jedná se o podporu  vzdlěávání environmentálním a projektovým způsobem ve venovním ptostředí.

 

Vybavení počítačové učebny v ZŠ Ráječko - 2021

Obec Ráječko pořídila nové vybavení počítačové učebny v Základní škole Ráječko. Celkové náklady na nové stolní počítače, monitory, klávesnice a instalací činily v roce 2021 180  855,- Kč. Pořízení bylo spolufinancováno  JIhomoravským krajem ve výši 160 000,- Kč.

 IMG_20211214_153556.jpg2.jpg

 

 

 

Podporované projekty- PUBLICITA

Obec Ráječko pořídila Nákladní elektromobil pro obec Ráječko.

Pořízení je spolufinancováno/ podpořeno  ze Státního fondu životního prostředí ve výši 500 000,- Kč.  Cena elektromobilu je 1 276 550,- Kč.

Ráječko, ul. Osvobození a nám. 1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku

Ministerstvo dopravy

Ráječko, ul. Osvobození a nám. 1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku

ISPROFOND 5627510244

Projekt byl spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020

Místo pro přecházení a bezbariérový přístup k obecnímu úřadu:

Cílem  je zajistit bezpečný a bezbariérový přístup od autobusových zastávek a podniku Johnson Control ( Tyco ) k budově Obecního  úřadu a k prodejně COOP. Celá stavby splňuje standardy pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Sestává z několika míst pro přecházení, z nichž největší přes hlavní silnici III/37436 je osvětleno. Rekonstruované chodníky obsahují i prvky pro pohyb zrakově postižených osob.Vznikly nové parkovací plochy vč. vyhrazených pro ZTP a rodiče s malými dětmi.

Ráječko, mobilita - Obecní úřad, odstranění bariér

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Ráječko, mobilita – Obecní úřad, odstranění bariér

identifikační číslo 117D622001901

podprogram 117D622 DT 2- Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů v roce 2020

Akce byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020

 

Cílem projektu je rekonstrukce budovy Obecního úřadu Ráječko, Nám. 1. Máje 250, zejména úpravy vedoucí k odstranění bariér pro občany i zaměstnance. Došlo k přístavbě severní části budovy, ve které se nově nachází výtah do 1. NP. Celé přízemí a 1. NP je bezbariérové, v přízemí se nacházejí čtyři bezbariérové vstupy do budovy, v 1. NP je potom bezbariérové sociální zařízení zcela upravené i pro vozíčkáře. Na vstupu do budovy se také nachází zvukový maják pro sluchově postižené občany. Došlo k celkové rekonstrukci vnitřních prostor budovy i zateplení venkovního pláště včetně nové fasády.

Protipovodňová opatření obce Ráječko

registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006966

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v  rámci Operačního programu životního prostředí.

soubor obsahující plakát: 

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem  je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví, a  majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. 

Cílem tohoto projektu  je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Díky realizaci navrhovaných protipovodňových opatření a digitalizaci povodňového plánu dojde ke zvýšení informovanosti  obyvatel a zainteresovaných  institucí o aktuálním stavu povodňových rizik. Dále budou zaneseny informace do systému POVIS. 

V souvislosti s akcí dojde k modernizaci místního informačního systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.

Dětské oranžové hřiště na Nám. 9. května v Ráječko

 Nadace ČEZ

NADACE ČEZ, Duhová 1531/3,  Praha 4 přispěla v rámci grantového řízení Oranžové hřiště  na vybudování nového dětského hřiště v Ráječku na nám. 9. května částkou 300 000,- Kč.

Obec Ráječko děkuji NADACI ČEZ za postkytnutý příspěvek.

Slavnostní otevření hřiště : pátek 2.6.2017 v 10.00 hodin .

S realizací hřiště bylo započato v roce 2016, kdy byl vybudován podklad pro položení pryžového bezpečnostního povrchu. Na jaře roku 2017 byl položen bezpečnostní povrch a následně namonotovány herní prvky.  Na tomto hřišti mohou děti využívat velkého dřevěného hradu s třemi stříškami, volanty, komidly. Z hradu vedou dvě skluzavky. Dále jsou na hřišti dvě houpačky pro nejmenší děti, pískoviště a pružinová houpačka beruška, stůl na  ping pong. Cílem bylo, aby děti z horní části  obce měly dětské hřiště blíže. Na přání dětí a častých dotazů bude hřiště bude ještě doplněno o houpačky pro větší děti a lavečkovou dvouhoupačkou.

Akce podporované z EU, ROP Jihovýchod , OP ŽP

 

Akce podporované z EU, ROP Jihovýchod , OP ŽP

 

Investiční akce obce Ráječko : " Přístavba MŠ a ZŠ Ráječko " je  finančně podporována z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

 Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.3.00/36.01508

Název operačního programu: NUTS II. Jihovýchod

Číslo prioritní osy: 11.3

Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Investor: Obec Ráječko

Zhotovitel: Stavební společnost V&K , Bystřice  nad Perštejnem

Cena realizace : 10 029 867,- Kč.

 Přístavbou získá naše Mateřská škola třídu včetně šatny a kompletního sociálního zázemí, čímž by měl být na delší dobu vyřešen a uspokoje nzájem roidčů o umístění dětí ve školce. Kapacita MŠ se může zvýšit až o 25 dětí. O vekou učebnu, ( kterou je případě potřeby možno rozdělit na dvě)  včetně zázemí a sociálního zařízení se také rozroste naše Základní škola. Vyřeš se tím omezení kapacity velikosti první třídy, kerá byla v současné době 12 dětí. Otevírá se možnost , že děti silných  ročníků budou moci " projít" naší školou samostatně a nebude nutné je spojovat s jiným ročníkem. Kapacita ZŠ se může zvýšit až o 30 žáků.

 Průběh realizace projektu:

Výběrového řízení se zúčstnilo 8 stavebních společností. Jako nejvýhodnější a zároveň nejlevnější byla vybrána nabídka  stavební společnosti V&K s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem.  Celková vysoutěžená cena stavby činí 10 029 867,- Kč včetně DPH.

Smlouva o dílo byla podepsána 26.3.2015.

Předání staveniště proběhlo 10.4.2015.

Stavební poslečnost nastoupila 10.4.2015 a začala připravovat staveniště.

10.4.2015 - vytyčení stavby

od 13.4.2015 - pracuje se na základech a základové desce

5.5.2015 - betonáž základové desky

10.5.2015 - založena hrubá stavba

11.5.2015 - dokončena přeložka vodovodního řadu

 27.5.2015- dokončení hrubé stavby 1 nadzemního podlaží

28.5.2015 - betonáž věnců

3.6.2015 - pokládání stropních panelů

6.6. 2015 - zahájení  zdění 2. nadzemního podlaží

26.6.2015 - dokončení hrubé stavby 2. nadzemního podlaží

1.7.2015 - zahájení montáže vnitřních rozvodů

9.7.2015 - montáž konstrukce střechy

12.7.2015 - montáž střešních panelů

13.7.2015 - provádění vnitřních omítek

5.8.2015 - dokončeno lešení okolo celé budovy, osazena okna, ukončen montáž  vnitřních rozvodů mimo topení , vyzděny štíty

11.8.2015 - zahájena instalace topení

30.9.2015 - dokončení stavby

6.10.2015 -  závěrečná kontrolní prohlídka stavby

15.10.2015- vydán kolaudační souhlas

13.11.2015 - slavnostní otevření přístavby

 Fotografie z výstavby:

 Fotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavby

 

Osvětlení přechodu přes komunikace vedoucí do Dolní Lhoty

NADACE ČEZ přispěla částkou 191 393,- Kč na projekt Osvětlení přechodu v Ráječku.

Osvětlení frekventovaného přechodu v Ráječku zvýší bezpečnost chodců.docx
Fotografie z výstavby

Územní plán Ráječko

Projekt Územní plán je spolufinancován z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Tvorba návrhu územního plánu pro obec Ráječko[2].doc