mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Podporované projekty

Podporované projekty- PUBLICITA

mzp_sfzp_logo_male.jpg

Obec Ráječko pořídila Nákladní elektromobil pro obec Ráječko.

Pořízení je spolufinancováno/ podpořeno  ze Státního fondu životního prostředí ve výši 500 000,- Kč.  Cena elektromobilu je 1 276 550,- Kč.

 

 

 

 

 

 

Ráječko, ul. Osvobození a nám. 1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku

 logo1.png

Ráječko, ul. Osvobození a nám. 1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku

ISPROFOND 5627510244

Projekt byl spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020

 

 

Místo pro přecházení a bezbariérový přístup k obecnímu úřadu:

Cílem  je zajistit bezpečný a bezbariérový přístup od autobusových zastávek a podniku Johnson Control ( Tyco ) k budově Obecního  úřadu a k prodejně COOP. Celá stavby splňuje standardy pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Sestává z několika míst pro přecházení, z nichž největší přes hlavní silnici III/37436 je osvětleno. Rekonstruované chodníky obsahují i prvky pro pohyb zrakově postižených osob.Vznikly nové parkovací plochy vč. vyhrazených pro ZTP a rodiče s malými dětmi.

 

 

 

 

 

Ráječko, mobilita - Obecní úřad, odstranění bariér

 

logo.jpg

 

Ráječko, mobilita – Obecní úřad, odstranění bariér

identifikační číslo 117D622001901

podprogram 117D622 DT 2- Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů v roce 2020

Akce byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020

 

Cílem projektu je rekonstrukce budovy Obecního úřadu Ráječko, Nám. 1. Máje 250, zejména úpravy vedoucí k odstranění bariér pro občany i zaměstnance. Došlo k přístavbě severní části budovy, ve které se nově nachází výtah do 1. NP. Celé přízemí a 1. NP je bezbariérové, v přízemí se nacházejí čtyři bezbariérové vstupy do budovy, v 1. NP je potom bezbariérové sociální zařízení zcela upravené i pro vozíčkáře. Na vstupu do budovy se také nachází zvukový maják pro sluchově postižené občany. Došlo k celkové rekonstrukci vnitřních prostor budovy i zateplení venkovního pláště včetně nové fasády.

 

 

 

Protipovodňová opatření obce Ráječko

registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006966

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v  rámci Operačního programu životního prostředí.

 

DIgitáílní povodňový plán obce Ráječko

 

soubor obsahující plakát : 

Protipovodňová opatření obce Ráječko info.pdf  

 

 

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem  je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví, a  majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. 

Cílem tohoto projektu  je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Díky realizaci navrhovaných protipovodňových opatření a digitalizaci povodňového plánu dojde ke zvýšení informovanosti  obyvatel a zainteresovaných  institucí o aktuálním stavu povodňových rizik. Dále budou zaneseny informace do systému POVIS. 

 

V souvislosti s akcí dojde k modernizaci místního informačního systému a vytvoření digitálního povodňového plánu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dětské oranžové hřiště na Nám. 9. května v Ráječko

 logo

NADACE ČEZ, Duhová 1531/3,  Praha 4 přispěla v rámci grantového řízení Oranžové hřiště  na vybudování nového dětského hřiště v Ráječku na nám. 9. května částkou 300 000,- Kč.

Obec Ráječko děkuji NADACI ČEZ za postkytnutý příspěvek.

Slavnostní otevření hřiště : pátek 2.6.2017 v 10.00 hodin .

 

S realizací hřiště bylo započato v roce 2016, kdy byl vybudován podklad pro položení pryžového bezpečnostního povrchu. Na jaře roku 2017 byl položen bezpečnostní povrch a následně namonotovány herní prvky.  Na tomto hřišti mohou děti využívat velkého dřevěného hradu s třemi stříškami, volanty, komidly. Z hradu vedou dvě skluzavky. Dále jsou na hřišti dvě houpačky pro nejmenší děti, pískoviště a pružinová houpačka beruška, stůl na  ping pong. Cílem bylo, aby děti z horní části  obce měly dětské hřiště blíže. Na přání dětí a častých dotazů bude hřiště bude ještě doplněno o houpačky pro větší děti a lavečkovou dvouhoupačkou.

 

 

Akce podporované z EU, ROP Jihovýchod , OP ŽP

 

logo

 

Investiční akce obce Ráječko : " Přístavba MŠ a ZŠ Ráječko " je  finančně podporována z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

 Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.3.00/36.01508

Název operačního programu: NUTS II. Jihovýchod

Číslo prioritní osy: 11.3

Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Investor: Obec Ráječko

Zhotovitel: Stavební společnost V&K , Bystřice  nad Perštejnem

Cena realizace : 10 029 867,- Kč.

 Přístavbou získá naše Mateřská škola třídu včetně šatny a kompletního sociálního zázemí, čímž by měl být na delší dobu vyřešen a uspokoje nzájem roidčů o umístění dětí ve školce. Kapacita MŠ se může zvýšit až o 25 dětí. O vekou učebnu, ( kterou je případě potřeby možno rozdělit na dvě)  včetně zázemí a sociálního zařízení se také rozroste naše Základní škola. Vyřeš se tím omezení kapacity velikosti první třídy, kerá byla v současné době 12 dětí. Otevírá se možnost , že děti silných  ročníků budou moci " projít" naší školou samostatně a nebude nutné je spojovat s jiným ročníkem. Kapacita ZŠ se může zvýšit až o 30 žáků.

 Průběh realizace projektu:

Výběrového řízení se zúčstnilo 8 stavebních společností. Jako nejvýhodnější a zároveň nejlevnější byla vybrána nabídka  stavební společnosti V&K s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem.  Celková vysoutěžená cena stavby činí 10 029 867,- Kč včetně DPH.

Smlouva o dílo byla podepsána 26.3.2015.

Předání staveniště proběhlo 10.4.2015.

Stavební poslečnost nastoupila 10.4.2015 a začala připravovat staveniště.

10.4.2015 - vytyčení stavby

od 13.4.2015 - pracuje se na základech a základové desce

5.5.2015 - betonáž základové desky

10.5.2015 - založena hrubá stavba

11.5.2015 - dokončena přeložka vodovodního řadu

 27.5.2015- dokončení hrubé stavby 1 nadzemního podlaží

28.5.2015 - betonáž věnců

3.6.2015 - pokládání stropních panelů

6.6. 2015 - zahájení  zdění 2. nadzemního podlaží

26.6.2015 - dokončení hrubé stavby 2. nadzemního podlaží

1.7.2015 - zahájení montáže vnitřních rozvodů

9.7.2015 - montáž konstrukce střechy

12.7.2015 - montáž střešních panelů

13.7.2015 - provádění vnitřních omítek

5.8.2015 - dokončeno lešení okolo celé budovy, osazena okna, ukončen montáž  vnitřních rozvodů mimo topení , vyzděny štíty

11.8.2015 - zahájena instalace topení

30.9.2015 - dokončení stavby

6.10.2015 -  závěrečná kontrolní prohlídka stavby

15.10.2015- vydán kolaudační souhlas

13.11.2015 - slavnostní otevření přístavby

 

 Fotografie z výstavby:

 Fotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavby

 

Osvětlení přechodu přes komunikace vedoucí do Dolní Lhoty

NADACE ČEZ přispěla částkou 191 393,- Kč na projekt Osvětlení přechodu v Ráječku.

Osvětlení frekventovaného přechodu v Ráječku zvýší bezpečnost chodců.docx
Fotografie z výstavby

Územní plán Ráječko

Projekt Územní plán je spolufinancován z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Tvorba návrhu územního plánu pro obec Ráječko[2].doc