Fulltextové vyhledávání

Kalendář kulturních akcí

P Ú S Č P S N
29
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
30
Pozvánka na "Pálení čarodějnic" 30.4.2024
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Digitální odysea
16
Pozvánka na koncert
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí : 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

  Středa:   8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 516 432 629, mobilní telefon : +420 724 018 486 
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit do datové schránky obce fh7bg7. elektronicky na adresu ourajecko@rajecko.cz, elektronickou podatelnou,- žádost musí být podepsána  elektronickým podpisem žadatele,  poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí : 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Středa:   8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Telefonické podání: mobilní telefon: +420 724 018 486, pevná linka - +420 516 432 629, 
Poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
Elektronicky na e-mail: ourajecko@rajecko.cz se zaručeným elektronickým podpisem
Elektronicky datovou schránkou: fh7bg7p
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou ), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání stížnosti žadatelem na postup při vyřizování žádost - do 30 dnů ode dne obdržení poskytnutí informací.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písma zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

Nadřízený orgán - krajský úřad Jihomoravského kraje

O odvolání  rozhodne nadřízený orgán povinného subjektu  do 15 dnů od předložení.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 230-  Kč
vzniklou-li při mimoř. rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady , budou tyto náklay účtovány na základě individuální kalkulace  
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu:  
- jednostranně formát A4 černobíle // barevně 2,- Kč/ks // 5,- Kč/ Ks
- oboustranně formát A4 4,-  Kč/ks // 10,- Kč/Ks
- jednostranně formát A3 4,- Kč/ks // 10,-  Kč/Ks
- oboustranně formát A3 8,- Kč/ks // 18,-  Kč/Ks
- kompaktní disk (CD) 20,- Kč Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)  
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře