Fulltextové vyhledávání

Kalendář kulturních akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1
Rozsvícení vánočního stromu 2023
2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pozvánka na pohádku
11 12 13
Česko zpívá koledy 2023
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí : 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

  Středa:   8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 516 432 629, mobilní telefon : +420 724 018 486 
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit do datové schránky obce fh7bg7. elektronicky na adresu ourajecko@rajecko.cz, elektronickou podatelnou,- žádost musí být podepsána  elektronickým podpisem žadatele,  poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí : 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Středa:   8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Telefonické podání: mobilní telefon: +420 724 018 486, pevná linka - +420 516 432 629, 
Poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
Elektronicky na e-mail: ourajecko@rajecko.cz se zaručeným elektronickým podpisem
Elektronicky datovou schránkou: fh7bg7p
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou ), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání stížnosti žadatelem na postup při vyřizování žádost - do 30 dnů ode dne obdržení poskytnutí informací.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písma zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

Nadřízený orgán - krajský úřad Jihomoravského kraje

O odvolání  rozhodne nadřízený orgán povinného subjektu  do 15 dnů od předložení.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 230-  Kč
vzniklou-li při mimoř. rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady , budou tyto náklay účtovány na základě individuální kalkulace  
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu:  
- jednostranně formát A4 černobíle // barevně 2,- Kč/ks // 5,- Kč/ Ks
- oboustranně formát A4 4,-  Kč/ks // 10,- Kč/Ks
- jednostranně formát A3 4,- Kč/ks // 10,-  Kč/Ks
- oboustranně formát A3 8,- Kč/ks // 18,-  Kč/Ks
- kompaktní disk (CD) 20,- Kč Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)  
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře