Fulltextové vyhledávání

Kalendář kulturních akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Pozvánka na nedělní pohádku
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
27
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
28
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
29
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
30
Pozvánka na "Pálení čarodějnic" 30.4.2024
1 2 3 4 5

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Podporované projekty

Podporované projekty- PUBLICITA

publicita veřejné osvětlení u cyklostezky .jpg

 

Publicita JMK bytový dům WEB.PNG

 

 

 

Projekt:

Vybudování sociálního bydlení v obci Ráječko

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_026/0002304

Příjemce dotace: Obec Ráječko

Výzva: 26. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (PR)

 

 

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

 

Účelem projektu je pořízení nových kapacit dlouhodobého nájemního bydlení splňující parametry sociálního bydlení. Projekt poskytne 7 nových bytů pro osoby, které mají z důvodu nízkých příjmů problém se zajištěním bydlení.

 

 2c_Logo_EU_MMR_barevné.jpg

 

 

 

 

Projekt : " Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ráječko" 

 

2.NPO.jpg3.mpo-logo.jpg

1.CS Financováno Evropskou unií_POS_POS.jpg

Tento projekt je financován Evropskou unií, Národním plánem obnovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Celkové náklady : 2 160 989,82  Kč

Dotace: 1 781 700,- Kč.

Cílem projektu je úspora  elektrické  energie ve výši 59,420 MWh/ rok. Projekt zároveň připsěje ke snížení emisí v obci Ráječko, čímž dojde ke zvýšení kvality životního prostředí.

logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko - dotace z JMK  400 000,- Kč   2021-2022

Realizace projektu Vodní nádrže k v k.ú. Ráječko byla provedena za finanční podpory  z Jihomoravského kraje. Celkové uznatelné náklady  činí 3 009 672,40. Kraj poskytl dotaci ve výši 400 000,- Kč.

IMG_20220607_093318.jpg

 logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt: Obnova kříže Františka Josefa I. v Ráječku  - dotace z JMK 49 000,- Kč - rok 2022

Realizace projektu - obnova - celkové  zrestaurování památného  pískovco-litinového kříže, který nechali v roce 1898 vystavět manželé Skotákovi z Ráječku na památku 50. letého panování Františka  Josefa I.  J.V.C.K., byla provedena za  finančního přispění Jihomoravského kraje, z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022  ve výši 49 000,- Kč. Celkové náklady na reasturování činí  105 740,- Kč.

IMG_2011.jpg

 logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt Vybavení víceúčelového areálu-podpora setkávání všech generací - 62 000,- Kč rok 2022 Na vybavení - 2 ks party stanů a 8 ks setů   ( posezení dvě lavice se stolem) poskytl dotaci Jihomoravký kraj ve výši 62 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta z programu Podpory rodinné a seniorské politiky na úrovni obí pro rok 2022.

325137971_963990671246301_8455842249783954894_n.jpgIMG_2839.JPG

 logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako.jpg

Projekt: Naučná stezka STUDÁNKA U TROJMEZÍ  - dotace JMK 100 000,- Kč - rok 2022

Projekt Naučná stezka STUDÁNKA U TROJMEZÍ byl zrealizován za finanční podpory z Jihomoravského kraje z Programu v oblsti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, pro rok 2022 , dotační tiul 2    ve výši 100 000,- Kč. Celkové  náklady na projekt činí 247 650,21 Kč.

uvítací tabule.jpg

 PictureContent.jpg

 IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekt : Přírodně vzdělávací zahrada aneb příběh  Noemovy archy  - EU , Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt přírodně vzdělávací zahrada aneb příběh Noemovy archy byl zrealizován  v roce 2022 za finančího přispění IROP. Celkové způsobilé náklady činí 1 853 582,70.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku především přírodovědných předmětů, terhnických a řemeslných oborů pro žáky prvního stupně ZŠ  Ráječko. Výstupem projektu jsou  především edukační prvky, výsadba zeleně, záhony k pěstování plodin žáky a nový mobiliář. Je vybudováno nové vyhovující zázemí, které poskytuje  žákům ZŠ Ráječko praktickou výuku. Jedná se o podporu  vzdlěávání environmentálním a projektovým způsobem ve venovním ptostředí.

 

Vybavení počítačové učebny v ZŠ Ráječko - 2021

Obec Ráječko pořídila nové vybavení počítačové učebny v Základní škole Ráječko. Celkové náklady na nové stolní počítače, monitory, klávesnice a instalací činily v roce 2021 180  855,- Kč. Pořízení bylo spolufinancováno  JIhomoravským krajem ve výši 160 000,- Kč.

 IMG_20211214_153556.jpg2.jpg

 

 

 

Podporované projekty- PUBLICITA

Obec Ráječko pořídila Nákladní elektromobil pro obec Ráječko.

Pořízení je spolufinancováno/ podpořeno  ze Státního fondu životního prostředí ve výši 500 000,- Kč.  Cena elektromobilu je 1 276 550,- Kč.

Ráječko, ul. Osvobození a nám. 1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku

Ministerstvo dopravy

Ráječko, ul. Osvobození a nám. 1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku

ISPROFOND 5627510244

Projekt byl spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020

Místo pro přecházení a bezbariérový přístup k obecnímu úřadu:

Cílem  je zajistit bezpečný a bezbariérový přístup od autobusových zastávek a podniku Johnson Control ( Tyco ) k budově Obecního  úřadu a k prodejně COOP. Celá stavby splňuje standardy pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Sestává z několika míst pro přecházení, z nichž největší přes hlavní silnici III/37436 je osvětleno. Rekonstruované chodníky obsahují i prvky pro pohyb zrakově postižených osob.Vznikly nové parkovací plochy vč. vyhrazených pro ZTP a rodiče s malými dětmi.

Ráječko, mobilita - Obecní úřad, odstranění bariér

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Ráječko, mobilita – Obecní úřad, odstranění bariér

identifikační číslo 117D622001901

podprogram 117D622 DT 2- Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů v roce 2020

Akce byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020

 

Cílem projektu je rekonstrukce budovy Obecního úřadu Ráječko, Nám. 1. Máje 250, zejména úpravy vedoucí k odstranění bariér pro občany i zaměstnance. Došlo k přístavbě severní části budovy, ve které se nově nachází výtah do 1. NP. Celé přízemí a 1. NP je bezbariérové, v přízemí se nacházejí čtyři bezbariérové vstupy do budovy, v 1. NP je potom bezbariérové sociální zařízení zcela upravené i pro vozíčkáře. Na vstupu do budovy se také nachází zvukový maják pro sluchově postižené občany. Došlo k celkové rekonstrukci vnitřních prostor budovy i zateplení venkovního pláště včetně nové fasády.

Protipovodňová opatření obce Ráječko

registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006966

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v  rámci Operačního programu životního prostředí.

soubor obsahující plakát: 

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem  je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví, a  majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. 

Cílem tohoto projektu  je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Díky realizaci navrhovaných protipovodňových opatření a digitalizaci povodňového plánu dojde ke zvýšení informovanosti  obyvatel a zainteresovaných  institucí o aktuálním stavu povodňových rizik. Dále budou zaneseny informace do systému POVIS. 

V souvislosti s akcí dojde k modernizaci místního informačního systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.

Dětské oranžové hřiště na Nám. 9. května v Ráječko

 Nadace ČEZ

NADACE ČEZ, Duhová 1531/3,  Praha 4 přispěla v rámci grantového řízení Oranžové hřiště  na vybudování nového dětského hřiště v Ráječku na nám. 9. května částkou 300 000,- Kč.

Obec Ráječko děkuji NADACI ČEZ za postkytnutý příspěvek.

Slavnostní otevření hřiště : pátek 2.6.2017 v 10.00 hodin .

S realizací hřiště bylo započato v roce 2016, kdy byl vybudován podklad pro položení pryžového bezpečnostního povrchu. Na jaře roku 2017 byl položen bezpečnostní povrch a následně namonotovány herní prvky.  Na tomto hřišti mohou děti využívat velkého dřevěného hradu s třemi stříškami, volanty, komidly. Z hradu vedou dvě skluzavky. Dále jsou na hřišti dvě houpačky pro nejmenší děti, pískoviště a pružinová houpačka beruška, stůl na  ping pong. Cílem bylo, aby děti z horní části  obce měly dětské hřiště blíže. Na přání dětí a častých dotazů bude hřiště bude ještě doplněno o houpačky pro větší děti a lavečkovou dvouhoupačkou.

Akce podporované z EU, ROP Jihovýchod , OP ŽP

 

Akce podporované z EU, ROP Jihovýchod , OP ŽP

 

Investiční akce obce Ráječko : " Přístavba MŠ a ZŠ Ráječko " je  finančně podporována z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

 Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.3.00/36.01508

Název operačního programu: NUTS II. Jihovýchod

Číslo prioritní osy: 11.3

Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Investor: Obec Ráječko

Zhotovitel: Stavební společnost V&K , Bystřice  nad Perštejnem

Cena realizace : 10 029 867,- Kč.

 Přístavbou získá naše Mateřská škola třídu včetně šatny a kompletního sociálního zázemí, čímž by měl být na delší dobu vyřešen a uspokoje nzájem roidčů o umístění dětí ve školce. Kapacita MŠ se může zvýšit až o 25 dětí. O vekou učebnu, ( kterou je případě potřeby možno rozdělit na dvě)  včetně zázemí a sociálního zařízení se také rozroste naše Základní škola. Vyřeš se tím omezení kapacity velikosti první třídy, kerá byla v současné době 12 dětí. Otevírá se možnost , že děti silných  ročníků budou moci " projít" naší školou samostatně a nebude nutné je spojovat s jiným ročníkem. Kapacita ZŠ se může zvýšit až o 30 žáků.

 Průběh realizace projektu:

Výběrového řízení se zúčstnilo 8 stavebních společností. Jako nejvýhodnější a zároveň nejlevnější byla vybrána nabídka  stavební společnosti V&K s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem.  Celková vysoutěžená cena stavby činí 10 029 867,- Kč včetně DPH.

Smlouva o dílo byla podepsána 26.3.2015.

Předání staveniště proběhlo 10.4.2015.

Stavební poslečnost nastoupila 10.4.2015 a začala připravovat staveniště.

10.4.2015 - vytyčení stavby

od 13.4.2015 - pracuje se na základech a základové desce

5.5.2015 - betonáž základové desky

10.5.2015 - založena hrubá stavba

11.5.2015 - dokončena přeložka vodovodního řadu

 27.5.2015- dokončení hrubé stavby 1 nadzemního podlaží

28.5.2015 - betonáž věnců

3.6.2015 - pokládání stropních panelů

6.6. 2015 - zahájení  zdění 2. nadzemního podlaží

26.6.2015 - dokončení hrubé stavby 2. nadzemního podlaží

1.7.2015 - zahájení montáže vnitřních rozvodů

9.7.2015 - montáž konstrukce střechy

12.7.2015 - montáž střešních panelů

13.7.2015 - provádění vnitřních omítek

5.8.2015 - dokončeno lešení okolo celé budovy, osazena okna, ukončen montáž  vnitřních rozvodů mimo topení , vyzděny štíty

11.8.2015 - zahájena instalace topení

30.9.2015 - dokončení stavby

6.10.2015 -  závěrečná kontrolní prohlídka stavby

15.10.2015- vydán kolaudační souhlas

13.11.2015 - slavnostní otevření přístavby

 Fotografie z výstavby:

 Fotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavby

Fotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavbyFotografie z výstavby

 

Osvětlení přechodu přes komunikace vedoucí do Dolní Lhoty

NADACE ČEZ přispěla částkou 191 393,- Kč na projekt Osvětlení přechodu v Ráječku.

Osvětlení frekventovaného přechodu v Ráječku zvýší bezpečnost chodců.docx
Fotografie z výstavby

Územní plán Ráječko

Projekt Územní plán je spolufinancován z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Tvorba návrhu územního plánu pro obec Ráječko[2].doc