mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty > Vyhlášky a zákony

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE, NAŘÍZENÍ OBCE

Místní vyhlášky

Název právního předpisu číslo
Vyhláška o nočním klidu 1/2017
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 1/2016
Vyhláška č. 1/2015 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her 1/2015
Vyhláška č.1/2014, kterou se mění OZV č. 5/2007 o místním poplatku ze psů 1/2014
Nařízení obce o zákazu podomního, pochůzkového prodeje, nabízení služeb  1/2013
Vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ne jiné technické herní zařízení 2/2012
Vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Ráječko a vymezení prostoru pro jejich volné pobíhání 1/2012
 Vyhláška č. 2/2011 kterou se mění vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku ze psů  2/2011
Vyhláška o systému sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ráječko 2/2007
Vyhláška , ktero use ruší vyhláška č. 2/2003 o chovu a držení zvířat, regulaci pohybu psů a jiného zvířectva v územním obvodu obce Ráječko ze dne 18.12.2003 4/2007
Vyhláška o místním poplatku ze psů 5/2007
Vyhláška o změně územního plánu - R3, R4, R5 2/2005
Požární řád obce 1/2005
Vyhláška o změně územní plánu R1, R2 3/2004
Vyhláška - regulační plán lokalita U hřbitova 2/2004
Vyhláška o schůdnosti místních komunikací 1/1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: